Ostala putovanja
Vile u ponudi
Višegrad - Trebinje - Dubrovnik - Mostar - Sarajevo
Priča o tri grada koji je postao jedan. U starom Budimu Vas dočekuje antička, a u brdovitom delu Budima srednjovekovna atmosfera, a sa druge strane...
Segedin se nalazi na ušću reke Mureš u Tisu nedaleko od Subotice. Prostire se duž obe obale Tise i najveći je grad na ovoj evropskoj reci.